Varde Sommerspil 2022 - Jesus Christ Superstar

Jesus Christ Superstar er en stor historie - måske den største af dem alle. Historien om et opgør i en tid for længe siden - en tid med undertrykkelse og krige, som tog deres udspring i religion og magt. 

Desværre ligner det jo til forveksling den verden vi kender i dag, idet vi på det punkt ikke er nået meget længere. Denne musical er altså en virkelighedsnær og eviggyldig fortælling, der fint beskriver vor tids små såvel som store spørgsmål og kriser. 

"Jesus Christ Superstar" er en såkaldt gennemkomponeret musical, hvor hele forestillingen bliver fortalt gennem 24 sange. Historien er Jesu sidste dage set fra den mere og mere skeptiske Judas´side. Vi ser, hvordan hans tiltro til Jesus vakler, hvilket til sidst får ham til at angive denne til den jødiske autoritet. Derpå følger domfældelse og henrettelse, alt skildret i musik, sang, dans og store optrin.